Otok Vis   i njegova  godinama skrivena ljepota savršeno čistog mora te zaštićenog podmorja bogatog potopljenim brodovima i čudesnim slikama morske flore i faune ostavit će Vas bez daha.
Zaplovite od skrivenih plaža i uvala otoka Visa, preko otočića viškog arhipelaga sve do špilja čiji će neponovljivi svjetlosni efekti prelijevanja zelenih, plavih i srebrnih boja učiniti Vaš dolazak nezaboravnim.  Obiđite arheološke spomenike i povijesne ambijente gdje još   odzvanjaju glasovi pjevačkih klapa te uživajte u ponudi izvornih jela i vina u vrhunskim restoranima i konobama.

(IZVOR: TZ VIS)

Cijenjeni posjetitelji, prigodom Vašeg boravka na Visu imate jedinstvenu prigodu vidjeti arheološke spomenike Grada Visa, koji se razvio uz ostatke antičke Isse, prvog urbanog središta u Hrvatskoj.

Posebno Vam preporučujemo da posjetite viški muzej koji je smješten u austrijskoj utvrdi “Gospina batarija”. Tu u prizemlju možete vidjeti, arheološke predmete, a zatim i etnografsku zbirku koja će Vam dočarati život starih Višana kroz stoljeća. Izložba je predstavljena kroz eksponate vezane za: arheologiju, ribarstvo, građanski namještaj, brodogradnju, vinogradarstvo, narodnu nošnju, te predmete najnovije povijesti.

Dakle, ovi predmeti pružaju uvid u život viškog čovjeka od najstarijih vremena do današnjih dana. Na drugom katu vidjeti ćete najveću zbirku helenističkih (starogrčkih) predmeta u Hrvatskoj. Predmeti izloženi u tom dijelu zbirke su iz 4. st. prije Krista, pa do 1. st. prije Krista. Izložba je prezentirana kroz mnogobrojne crvenofiguralne vaze, gnathia vaze, lokalni tip isejskih posuda, gornjojadranske vaze i mnogobrojnu drugu keramiku. Pored ovoga, vidjet ćete i terakotnu plastiku tzv. tanagra figurice, kamene i metalne predmete. Pored muzeja, možete vidjeti i arheološke lokalitete koji se još uvijek istražuju. Arheološki lokalitet Martvilo nalazi se iza sportskog centra i predstavlja jedino helenističko (starogrčko) groblje u Hrvatskoj. Tijekom vremena ono je u velikoj mjeri uništeno tako da je danas sačuvana samo 1/5 njegove prijašnje veličine.

Ovdje ćete vidjeti izgled starogrčkih grobova (4-1 st. prije Krista), te izgled njihovih nadgrobnih spomenika. Nakon ovog, uz laganu šetnju uz more, za nekih 5 minuta doći ćete i do drugog arheološkog lokaliteta rimskih termi (kupališnog kompleksa) iz 1-2 st. poslije Krista. I ovaj lokalitet se još uvijek istražuje i prema nekim indicijama, veoma je vjerojatno da je ovo jedan od najvećih kupališnih kompleksa na Jadranu. U Vašoj daljnjoj šetnji uz more stići ćete do crkve i samostana franjevaca konventualaca čiji je samostanski kompleks u 15 st. sagrađen na ostacima antičkog kazališta. Ostatke kazališta možete vidjeti u samostanskom vrtu, dok u samim zidovima možete vidjeti ostatke kamenih spomenika antičke Isse.  Uz more uokolo Prirova također se vide ostaci lučkih zgrada i luke antičkog grada koja je danas pod morem. Vjerujemo da nećete propustiti prigodu da posjetite kulturnu baštinu Grada Visa, grada koji se razvio uz ostatke najstarijeg urbanog središta na tlu Hrvatske.

(IZVOR: TZ VIS)